ERASMUS+ SPRING

STABILIREA INSTRUMENTELOR ȘI A OBIECTIVELOR DE REVIZUIRE PENTRU EDUCAȚIA MEDICALĂ - SPRING

SETTING PEER REVIEW INSTRUMENTS AND GOALS FOR MEDICAL (HEALTH) EDUCATION - SPRING

Buget total – 975,306.00 €

Buget UTM - 36,919.00 €
Inclusiv echipamente - 62%

Perioada Implementării:
15.11.2019 – 14.11.2022

OBIECTIV MAJOR - sporirea calității educației medicale (ingineriei clinice referitor la UTM), în țările participante conform dispozițiilor principale ale Procesului de la Bologna și cerințelor internaționale privind criteriile de recunoaștere și acreditare a universităților de profil medical stabilite de Federația Mondială pentru Educația Medicală (WFME) Realizarea obiectivelor propuse va reprezenta și o valoare adăugată semnificativă pentru armonizarea eforturilor de internaționalizare a universităților participante.

OBIECTIVE SPECIFICE: Creșterea gradului de conștientizare privind procesul de revizuire ca instrument eficient pentru fundamentarea îmbunătățirilor continue în domeniile academic și administrativ ale școlilor medicale din țările partenere.

 • Înființarea unui consiliu multinațional de evaluare (MPRB – multinational per review board)
 • Stabilirea și consolisedarea consistenței pentru un proces continuu de revizuire a programelor politicilor academice în universitățile partenere.
 • Consolidarea capacității membrilor facultății și personalului administrativ în efectuarea unor sarcini eficiente de autoevaluare și recenzii.
 • Înființarea unei reviste stiintifico-practice anuale „Peer Review in Medical/Health Education" pentru Europa de Est și Asia Centrală (PRIMED-EECA).
 • Îmbunătățirea internaționalizării ISI (International Scientific Indexing) în țările partenere.
 • Diseminarea informațiilor privind realizările proiectelor și a altor produse finale rapoarte.

Beneficiarii țintă ai proiectului SPRING : studenții, personalul academic și administrativ din Universitate.

Consorțiul proiectului: 14 parteneri - universități interesate în sporirea calității educației medicale conform cerințelor și criteriilor Federației Mondiale pentru Educație Medicală.

Partenerul Lider: Universitatea de Medicină din Batumi (BAU), Georgia, https://www.bauinternational.edu.ge/

Parteneri de proiect

Moldova
 • Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”, https://usmf.md/ - punct de contact național.
 • Universitatea Tehnică a Moldovei (UTM), https://utm.md/
Georgia
 • Universitatea de Stat din Tbilisi (TSMU), https://tsmu.edu/ts/home
 • Academia Medicală Petre Shotadze din Tbilisi (TMA), https://tma.edu.ge/geo/
 • Universitatea Națională Georgiană (SEU), https://www.seu.edu.ge/en
Belarus
 • Universitatea Internațională de Stat de Ecologie „A.D. Saharov”, (ISEI BSU), http://en.iseu.bsu.by/
 • Universitatea Medicală de Stat din Grodno (GrSMU), http://eng.grsmu.by/
Kazahstan
 • Universitatea Națională de Medicină Asfendiyarov Kazakh (NMU), https://kaznmu.kz/eng/
 • Universitatea de Medicină din Karaganda (KSMU), https://www.qmu.kz/en
Tajikistan
 • Universitatea Medicală de Stat Avicenna Tajik (ATSMU), https://www.tajmedun.tj/en/
 • Universitatea Medicală de Stat din Khatlon (KhSMU), http://www.khatmedun.tj/
Bulgaria
 • Universitatea de Medicină - Sofia (MU-Sofia), https://www.mu-sofia.bg/en/
Lituania
 • Universitatea Lituaniană pentru Ştiinţe ale Sănătăţii din Kaunas (LUHS), https://lsmuni.lt/en/

Date de contact cu coordonatorul instituțional:
victor.sontea@mib.utm.md