• Departamentul „Microectronica şi Inginerie Biomedicală” (pînă în anul 1974 departamentul „Electronica Industrială” şi pâna în iulie 2012 „Microectronica şi Dispozitive Semiconductoare”) a fost fondată în anul 1965, fiind primul departament care a început pregătirea cadrelor inginereşti în domeniul microelectronicii şi electronicii în republică. În cadrul departamentului activează Centrul Internaţional „Ingineria Sistemelor Microelectronice şi Dispozitive Biomedicale”, conducător– prof.univ., dr. V.Şontea şi Centrul Internaţional „Tehnologii Moderne pentru Studii şi Cercetări”, conducător – m.c. A.Ş.M., prof. univ., dr. hab. T.Şişianu.
  Departamentul oferă programe de studii pe modelul Licenţa, Masterat şi Doctorat, compatibile cu sistemul european de credite transferabile şi ajustate la exigenţile învăţământului european în domeniu la următoarele specialităţi:


  Studii de licenţă: 525.4 Microelectronică şi Nanotehnologii
  526.4 Ingineria Sistemelor Biomedicale
  Studii masterat: Microelectronică şi Nanotehnologii
  Inginerie Biomedicală

   

  Departamentul pregăteste ingineri specialişti în domeniile microelectronicii şi nanotehnologiilor şi ingineriei biomedicale pe baza unor programe de studii moderne, în care aspectele teoretice sunt îmbinate cu excelenţa practică, studenţii departamentului beneficiază de un mediu de învăţământ competitiv, care stimulează creativitatea, iniţiativa ştiinţifică şi tehnică, dezvoltarea personală şi implicarea activă a viitorilor specialişti în construirea societăţii cunoaşterii.
  Menţinerea excelenţei în cercetare este una din priorităţile departamentului, cercetarea ştiinţifică fiind orientată pe proiecte şi programe naţionale, europene şi internaţionale.


  Studenţii departamentului au multiple posibilităţi de afirmare. Ei au acces gratuit la baza materială, la Internet şi, prin cursuri suplimentare la facultate, pot obţine certificate de calificare şi competenţă în domenii de specialitate.


  Studenţii cu cele mai bune rezultate profesionale participă la concursuri naţionale şi internaţionale, beneficiază de stagii de pregătire la universităţi şi firme de prestigiu din străinătate şi sunt antrenaţi în colectivele de cercetare de excelenţă la departament.


  În fiecare an absolvenţii departamentului îşi găsesc un loc de muncă pe piaţa internă şi internaţională, în companii, institute de cercetare sau universităţi de prestigiu..