• Departamentul asigură studii prin doctorat la următoarele profiluri și specialităţi:

   

  -   La profilul: Fizică Aplicată

  Specialitățile:

  134.01. Fizica și tehnologia materialelor

  134.03. Fizica nanosistemelor și nanotehnologii

   

  -   La profilul: Inginerie electronică și construcția de aparate

  Specialitățile:

  233.01. Nano-microelectronică și optoelectronică

  233.03. Tehnologii și componente electronice

  233.04. Echipamente și dispozitive biomedicale

   


  Conducători de doctorat:

  1. Lupan Oleg, prof.univ., dr.hab.
  2. Şontea Victor, prof.univ., dr.
  3. Tighineanu Ion, prof.univ., dr.hab.
  4. Trofim Viorel, prof.univ., dr.hab.

  5.