• Specialitatea Electronica aplicată pregătește ingineri specialiști cu o solidă pregătire teoretică şi practică în domeniile devenite clasice pentru electronică cât și în spectrul modern al acesteia cu tangențe în tehnologia informaţiei, automotive, electronica medicală și internetul lucrurilor (IoT). Domeniul electronicii aplicate include  totalitatea  mijloacelor,  metodelor  de  activitate  umană  necesară  pentru  proiectarea,  elaborarea  şi  producerea  dispozitivelor,  aparatelor  şi  sistemelor  electronice  şi  optoelectronice,  sistemelor încorporate,  precum  şi  utilizarea  sistemelor  microelectronice  în  instalaţiile  electronice,  tehnicii  de  calcul,  automaticii  şi  sistemelor  electronice  de putere pentru  diverse  ramuri  ale  economiei.

  CONŢINUTUL PROGRAMULUI

  Disciplinele predate vor acoperi  opt semestre şi se referă la aplicarea adecvată a cunoştintelor fundamentale din electrotehnică, analizarea şi proiectarea instalațiilor, echipamentelor şi maşinilor electrice, cunoaşterea şi utilizarea unor pachete de programe pentru proiectare acestora, cunoaşterea şi aplicarea de tehnici de măsurare pentru sistemele electrice, cunoaşterea şi aplicarea de metode de control şi automatizare a proceselor industriale..

  DUPĂ FINISAREA PROGRAMULUI, ABSOLVENŢII VOR OBŢINE COMPETENŢE

      • implementare a deprinderilor de proiectare optimă, exploatare eficientă şi integrare logistică de sisteme electronice şi microprogramabile complexe, solicitate de un număr tot mai mare de unităţi economice, de instituţii academice şi de cercetare;
      • implementarea sistemelor  micro-electronice  în  instalaţiile  electronice,  tehnicii  de  calcul,  automaticii  şi  sistemelor  electronice  pentru  diverse  ramuri  ale  economiei;
      • racordarea la necesităţile reale ale societăţii pe baza cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate dobândite, în concordanţă cu standardele specifice pentru disciplinele din curricula domeniului specializării de Electronică Aplicată.

  DOMENIUL DE ACTIVITATE

      • analiza, proiectarea şi simularea dispozitivelor şi circuitelor de electronică şi telecomunicaţii;
      • cunoaşterea tehnicilor de procesare a semnalelor şi a informaţiei;
      • proiectarea şi utilizarea sistemelor pe bază de microcontrolere;
      • analiza, proiectarea şi experimentarea componentelor pentru logica programată;
      • studiul transmisiilor de informaţie pe suport fizic (cablu, optic, magnetic, electronic) şi electromagnetic,
      • analiza de componențe și circuite de putere în electronica industrială.

  Programele de studii a.u. 2022 - 2023

  Anul I

  1. Algebra liniară și geometria analitică
  2. Fizica
  3. Grafica inginerească
  4. Analiza matematică I
  5. Programarea calculatoarelor
  6. Probabilitate și statistică aplicată
  7. Etică și integritate academică
  8. Limba străină I
  9. Limba română I
  10. Matematici speciale
  11. Analiza matematică II
  12. Mecanica teoretică
  13. Matematica discretă
  14. Structuri de date şi algoritmi
  15. Grafica pe calculator
  16. Comunicare și scriere academică
  17. Limba străină II
  18. Limba română II
  19. Educația fizică

  Anul II

  1. Circuite și dispozitive electronice 1
  2. Semnale, circuite și sisteme
  3. Programarea orientată pe obiecte
  4. Bazele tehnologiei electronice
  5. Materiale și componente în electronică
  6. Bazele statului și dreptului/Dreptul de proprietate intelectuală
  7. Filosofie și gândire critică/Filosofie și gândire inginerească
  8. Măsurări electronice
  9. Circuite și dispozitive electronice 2
  10. Circuite integrate 1
  11. Limbaje de descriere hardware
  12. Sisteme de comunicare și transmisie de date
  13. Programarea în electronică
  14. Proiectarea asistată în electronică
  15. Educația fizică

  Anul III

  1. Managementul proiectelor
  2. Securitatea și sănătatea în muncă
  3. Sisteme cu Microprocesoare
  4. Prelucrarea semnalelor și imaginilor
  5. Circuite integrate 2
  6. Practica în producție
  7. Antreprenoriat
  8. Arhitectura sistemelor digitale
  9. Senzori și actuatori
  10. Electronica medicală
  11. Compatibilitate electromagnetică/Microunde
  12. Sisteme electronice incorporate/Proiectare microsistemelor
  13. Sisteme electronice programabile/Sisteme digitale

  Anul IV

  1. Electronica de putere
  2. Sisteme optoelectronice
  3. Sisteme IoT
  4. Sisteme electronice aplicate
  5. Electronica pentru automobile /Televiziune
  6. Sisteme de control și achiziție a datelor
  7. Practica tehnologică
  8. Instrumente software (virtuale) pentru electronica aplicată
  9. Sisteme audio-video
  10. Practica de documentare pentru proiectare de licență