ERASMUS+ SPRING Evenimente
WEB-Seminar de lansare în Republica Moldova
a proiectului ERASMUS+ SPRING –

Stabilirea instrumentelor și a obiectivelor de revizuire
pentru educația medicală

La 29-30 septembrie 2020personal academic si administrative al Universității Tehnice a Moldovei a participat on-line la seminarul de lansare a proiectului  Setting peer review instruments and goals for medical (health) education – SPRING. Web seminarul a fost organizat de Universitatea Lituaniană pentru Ştiinţe ale Sănătăţii și Universitatea de Medicină – Sofia din Bulgaria. Prelegerile au fost prezentate de personalul academic (profesorii Linas Šumskas, Mindaugas Stankūnas, Кarolina Lyubomirova, Angelika Velkova, Algimantas Tamelis) ai Universităților de Medicină din Lituania și Bulgaria.

Proiectul este finanțat de Programul Uniunii Europene pentru educaţie, formare, tineret şi sport: ERASMUS+ (Capacity Building in High Education - CBHE), beneficiarii fiind Universități din R.Moldova, Georgia, Tadjikistan, Kazakhstan, Belarus, Lituania și Bulgaria.

Seminarul a avut drept scop sporirea calității educației medicale.

Din partea UTM au fost nominalizate 15 reprezentanți ai personalului administrativ central de facultate și academic, care au primit Certificate de performanță în domeniu:

1. Victor Șontea, Dr., prof. univ
2. Viorel Bostan, Dr.h. , prof. univ.
3. Larisa Bugaian, Dr. h., prof. univ.
4. Oleg Lupan, Dr. h. , prof. univ.
5. Carolina Timco, șef oficiu
6. Dumitru Ciorba, Dr. , conf. univ.  
7. Luminiţa Bernaz, specialist,
8. Artur Buzdugan, Dr.h. , prof. univ.
9. Ion Pocaznoi, Dr. , conf. univ.  
10. Nicolai Ababii, lector univ.
11. Serghei Railean, Dr. , conf. univ.
12. Vasile Postica, dr. lector univ.
13. Ludmila Duca, lector univ.
14. Elena Gogoi, lector univ..
15. Sanda Matcovschi, inginer.


WEB WORKSHOP

16 ianuarie 2021

La 14-15 decembrie 2020, precum și la 14-15 ianuarie 2021 în cadrul proiectului ERASMUS+ SPRING au fost organizate workshop-uri on-line pentru perfecționarea personalului academic și administrativ în evaluarea inter-pares și acreditare internațională.
Lecțiile au fost prezentate de profesori de la Universitatea Științelor Medicale din Kaunas, Universitatea de Medicină din Sofia și Universitatea Internațională din Batumi, Georgia.
Din partea UTM au participat:

1. Stela Balan, Șef, DMAAC;
2. Luminița Bernaz, specialist în controlul calității;
3. Ion Pocaznoi, dr., conferențiar universitar DMIB FCIM;
4. Artur Buzdugan, dr. hab., DMIB FCIM;
5. Serghei Railean, dr. conferențiar universitar, DMIB FCIM;
6. Nicolai Ababii, drd., DMIB FCIM.

Studiile au fost finalizate cu exerciții. Absolvenții workshop-ului au primit Certificate de studii în evaluarea inter-pares și acreditare internațională.


WEB-MONITORING

20 decembrie 2020

În contextul monitorizării continue a programelor Erasmus +, Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură (EACEA) dezvoltă o politică cuprinzătoare de monitorizare pe teren. Astfel, pe 11 decembrie 2020 începând cu ora 14.00, Biroul Național Erasmus + din Moldova a organizat ședința on-line de monitorizare în numele EACEA a proiectului ERASMUS + 609528-EPP-1-2019-1-GE-EPPKA2-CBHE-JP Proiectul de stabilire a instrumentelor și obiectivelor de evaluare inter-pares pentru educație medicală – SPRING.

Scopul întâlnirii a fost de a afla despre activitățile realizate și dezvoltate până în prezent, precum și de a observa dacă proiectul a întâmpinat dificultăți în implementarea operațională și / sau financiară care pot fi discutate și rezolvate.

Pentru evaluare, partenerii din Moldova: Universitatea Tehnică a Moldovei și Universitatea de Medicină și Farmacie N.Testimițanu au completat un chestionar de evaluare preventivă și au prezentat rapoarte succinte. Din partea DMIB FCIM UTM raportul a fost prezentat de dr.h. Artur Buzdugan.

A fost menționat din partea experților internaționali necesitatea diseminării prin pagina web a dinamicii și rezultatelor realizării proiectului SPRING.

Extras din pr.v. al ședinței echipei DMIB - SPRING

Nr.5 din 25 ianuarie 2021

1. De format grupul de lucru pentru autoevaluarea cursului de masterat la disciplina Ingineria Biomedicală DMIB conform planului de lucru al proiectului SPRING în componența:

A.Buzdugan, dr. habilitat,
S.Railean, dr., conferențiar universitar,
I.Pocaznoi, dr., conferențiar universitar
N.Ababii, drd