• Înmânarea diplomelor de master în inginerie, promoția 2022

        În data de 02.04.2022, în cadrul Facultății Calculatoare, Informatică și Microelectronică, a avut loc ceremonia de înmânare a diplomelor de Master promoția-2022. Cu această ocazie, Departamentul Microelectronică și Inginerie Biomedicală, aduce sincere felicitări absolvenților programelor de studii ”Microelectronică și Nanotehnologii” și ”Inginerie Biomedicală”, cu obținerea titlului de Master în inginerie. Conf. univ., dr., Decanul FCIM, Dumitru Ciorbă a venit cu un cuvânt de felicitare și a menționat pe absolvenții cu reușita cea mai mare. Printre absolvenții promoției 2022 este și Pîntea Constantin de la programul Inginerie Biomedicală, care în anul 2021 i s-a conferit cea mai înaltă distincție a Republicii Moldova - ”Ordinul Republicii” pentru înalta apreciere a meritelor deosebite față de Stat, pentru succese profesionale remarcabile, activând ca bioinginer la Institutul de Medicină Urgentă.

        Toți absolvenții Departamentului Microelectronică și Inginerie Biomedicală sunt angajați în câmpul muncii în Republica Moldova.

          Departamentul Vă urează multă prosperitate, realizări și succese în continuare!!!

      Departamentul Microelectronică și Inginerie Biomedicală de la Facultatea Calculatoare, Informatică și Microelectronică asigură procesul educațional la trei programe de studii: ”Electronica Aplicată”, ”Microelectronica și Nanotehnologii” și ”Inginerie Biomedicală” (ciclurile I și II) și la 5 specialități la ciclul 3 – doctorat.

  Referințe:

  http://mib.utm.md/

  https://fcim.utm.md/departamentele-fcim/departamentul-mib/