• Universitatea Tehnică a Moldovei

   

  Facultatea Calculatoare, Informatică şi Microelectronică

  Departamentul Microelectronică şiInginerie Biomedicală


   

  al XIII-lea Concurs Studenţesc Internaţional

  „Ingineria Sistemelor Microelectronice -
  Sergiu Rădăuţan” – 2024

  dedicat aniversării de 60 de ani ai UTM

  La concurs pot fi prezentate aplicaţii din următoarele domenii: electronică, circuite programabile, dispozitive semiconductoare, sisteme şi aplicaţii cu microcontrolere, programare hardware, dispozitive biomedicale. Echipele participante pot fi formate din 1-3 studenţi.

  Concursul se va desfășura pe două secțiuni:

  Secțiunea I: Ingineria sistemelor electronice

  Secțiunea II: Ingineria sistemelor biomedicale

  Data desfășurării Concursului - 24 mai 2024, ora 0930.

  Cele mai bune lucrări vor fi premiate.

  Participanții la Concurs se pot înscrie până la 17 Mai 2024 la departamentul Microelectronică şi Inginerie Biomedicală pe adresa: str. Studenţilor 9/7, corpul 3 de studii, biroul 3-421 sau prin e-mail: serghei.railean@mib.utm.md, oleg.lupan@mib.utm.md.

  Regulamentul de organizare şi fişa de participare la Concurs pot fi accesate pe adresa: http://mib.utm.md/content.php?cat=studenti&lang=ro&id=3

  Informații suplimentare: Tel: +373 22 509914, GSM: +373 79022658, +373 69181485.

  e-mail: oleg.lupan@mib.utm.md, serghei.railean@mib.utm.md.

  Suport:

  • Universitatea Tehnică a Moldovei

  • Societatea Absolvenţilor în Microelectronică ai Universităţii Tehnice a Moldovei

  • Societatea de Inginerie Biomedicală din Moldova

  • Asociația Companiilor din Industria Electronică din Moldova

  • Î.M. AROBS Software S.R.L.

  • Microchip Technology S.R.L.

  • Î.T.Ș. Informbusiness S.R.L.

  • Mechatronics Innovation Center S.R.L.

  • SafeLogic S.R.L.

  • DJV-Com S.R.L.

  • Simpals S.R.L.

  • Aproservice-X S.R.L.

  • MobileSoft Solutions S.R.L.

  • LED Market S.R.L.

  • MedLux Group S.R.L.

  • Proiectul GreeSCI (GA 101060678)