• În ajun de Anul Nou, Consiliul științific specializat al Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare (ANACEC) a confirmat decizia de conferire a titlului științific de doctor în științe inginerești a UTM-istului Vasile POSTICA.

    Vasile POSTICA, doctor în științe inginerești, în urma susținerii tezei „Proprietățile senzoriale ale structurilor hibride în bază de oxizi metalici și a rețelelor lor”, specialitatea 233.01. Nano-microelectronicd și optoelectronică, la data de 24 iunie 2020, cu atribuirea calificativului „Excelent”.

    Domnul Postica Vasile a făcut studiile la UTM, specialitatea Microelectonică și Nanotehnologii, iar doctoratul la specialitatea
    233.01. Nano-microelectronicd și optoelectronică sub conducerea prof.univ.dr.hab. Oleg Lupan.
    Domnul Postica Vasile are deja publicate aproximativ 100 de lucrări științifice pe parcursul ultimilor ani, inclusiv ca prim-autor în reviste de rang Advanced Functional Materials, factor de impact 16.836 și Journal of Materials Chemistry A, factor de impact 11.3, ș.a.
    În prezent activează în calitate de lector universitar, fiind titularul a 4 discipline, iar studenții specialităților IBM și MN ascultă orele acestui specialist de calificare foarte înaltă. Succese!"